Przedłużamy termin składania ofert do końca lutego 2014

Zaproszenie do składania ofert#

Zapraszamy Państwa do składania ofert dotyczących inwestycji:

"Budowa hali magazynowej wraz z częścią produkcyjną - pakowalnią i częścią biurową, obejmująca projekt, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie."

Inwestycja realizowana będzie w roku 2014 na terenie Gliwic, ul. Wyczółkowskiego, działka nr 8/3, 9/9, 9/10 obręb Niepaszyce Północ i składa się z hali magazynowej wraz z częścią produkcyjną - pakowalnią i częścią biurową.

Właściwości określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

  • powierzchnia hali – ok. 2300m2
  • wymiary obiektu:
    • długość – ok. 48m
    • szerokość – ok. 48m
    • wysokość wewnątrz – ok. 10m
  • kubatura budynku – ok. 23000m3
  • powierzchnia działki – 10100m2

Lokalizacja#

Gliwice, ul. Wyczółkowskiego, działki nr 8/3, 9/9, 9/10 obręb Niepaszyce Północ, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gliwicach


Większy widok mapy

Wyświetl większą mapę

Zamawiający#

Inter Projekt S.A.
ul. Dolna 12
44-100 Gliwice
tel. +48 516 138 312

Pełną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo w dokumencie
Zapytanie_Ofertowe-Budowa_Hali_Magazynowej-Gliwice.pdf

Ofertę należy przedstawić w formie elektronicznej lub papierowej do dnia 28 lutego 2014 roku, przesyłając ją na adres email

inwestycja@interprojekt.pl

lub na adres:

Inter Projekt S.A.
ul. Dolna 12
44-100 Gliwice
(dopisek: inwestycja)

Pytania należy kierować na adres email inwestycja@interprojekt.pl
lub pod nr telefonu +48 516 138 312Pełną treść zapytania ofertowego:
Załączniki do zapytania ofertowego: